ἑκατόμβαιος

ἑκᾰτόμ-βαιος, α, ον, epith. of Apollo and Zeus,
A to whom hecatombs were offered, Hsch., EM321.7.
2 (sc. μήν) name of a month, Hemerolog.Flor.
II ἑκατόμβαια, τά, = ἑκατόμβοια, CIG1715 (Delph.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἑκατόμβαιος — to whom hecatombs were offered masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατομβαίων — ἑκατόμβαιος to whom hecatombs were offered fem gen pl ἑκατόμβαιος to whom hecatombs were offered masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατόμβαιον — ἑκατόμβαιος to whom hecatombs were offered masc acc sg ἑκατόμβαιος to whom hecatombs were offered neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατόμβαια — ἑκατόμβαιος to whom hecatombs were offered neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Arcadocypriot Greek — Distribution of Greek dialects in the classical period.[1] Western group …   Wikipedia

  • Hecatombaia — Hécatombaia Hécatombaia, translittération du grec ancien Έκατομβαϊα, désigne d’une manière générale les fêtes religieuses qui comportaient des hécatombes. La plupart du temps les Hécatombaia ne sont pas des fêtes indépendantes mais font parties… …   Wikipédia en Français

  • Hekatombaia — Hécatombaia Hécatombaia, translittération du grec ancien Έκατομβαϊα, désigne d’une manière générale les fêtes religieuses qui comportaient des hécatombes. La plupart du temps les Hécatombaia ne sont pas des fêtes indépendantes mais font parties… …   Wikipédia en Français

  • Hécatombaia — Hécatombaia, translittération du grec ancien Έκατομβαϊα, désigne d’une manière générale les fêtes religieuses qui comportaient des hécatombes. La plupart du temps les Hécatombaia ne sont pas des fêtes indépendantes mais font partie d’un ensemble… …   Wikipédia en Français

  • Hecatombe — Bueyes llevados al sacrificio. Una hecatombe (en griego ἑκατόμβη, hekatómbê) designa originalmente, en la Antigua Grecia, un sacrificio religioso de cien bueyes. Popularmente se usa para señalar una gran catástrofe, con gran mortandad. La palabra …   Wikipedia Español

  • Hecatombaevs — HECATOMBAEVS, i, Gr. Ἑκατόμβαιος, ου, ein Beynamen des Apollo, unter welchem ihn in den Hekatombäen die Athenienser verehreten. Hesych. in Ἑκατόμβοιος, s. p. 297 …   Gründliches mythologisches Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.